Grosser Schweizer Sennenhund

Tillbaka till hemsidan Register Intro

Kullar 1967 - 1980  Kullar 1981 - 1984   Kullar 1985 - 1989   Kullar 1990-1994

Kullar 1995-1999 Kullar 2000-2005  Kullar 2006 - 2010  Kullar 2011 - 2016   Kullar 2017-2021

Kullar 2022 - 2023 Importer Uppfödare 1967 - 2022  Statistik  Namn register De första importerna
 

Ego    STATISTIK     Ego

Här finns blandat om rasen i Sverige,
Det mesta av statistiken är hämtad från SKK och en del är från ägare och uppfödare.

Ivan

Rasen i Sverige 1964 - 2023

Under 1990-talet låg genomsnittet på 6-7 kullar/år
2000 och t.o.m 2008 låg genomsnittet på 4 kullar/år.
2009 föddes det 2 kullar   -   2010 föddes det 5 kullar   -   2011-2012 föddes det 2 kullar/år
2013 föddes det 5 kullar   -   2014 föddes det 3 kullar   -   2015 föddes det 1 kull
2016 föddes det 4 kullar   -   2017 föddes det 3 kullar
2018 föddes det 2 kullar   -   2019 föddes det 3 kullar   -    2020 föddes det  2 kullar.
 
 2021 föddes det 2 kullar med 14 valpar   -   2022 föddes det  4 kullar med 20 valpar
2023 föddes det 2 kullar med 16 valpar
 
Sammanlagd statistik
HD röntgade hundar mellan åren 2000- 01-01 till 2023-12-07
403 röntgade hundar - 219 st med grad A   -   94 st med grad B = 313 fria  77.67%
60 st med grad C   -  28 st med grad D   -   2 med grad E = 90 belastade  22,33%
 
ED  antal röntgade hundar mellan 2000-01-01  -  2023-12-07
399 röntgade hundar   - 328 med 0 ua  =  82,21 fria
54 hundar med grad 1   -    14 hundar med grad 2   -   3 med grad 3 =  17,79 % belastade
 
 

Det är ingen lätt uppgift att vara uppfödare, men min förhoppning är ju att tillsammans kan alla med en grosser bidra med något.
Har nu denna ras funnits i Sverige över 50 år, måste vi alla jobba framåt för att vi även i fortsättningen ska kunna njuta av denna härliga ras.


Ego    STATISTIK  Ego

 


EgoRegistreringarEgo

Mellan åren 1967 - 1989 föddes det 102 kullar/511 valpar
 

Antal reg 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Tikar 29 25 16 39 20 22 29 24 22 12 13
Hanar 27 22 17 29 19 19 30 26 23 23 13
Totalt 56 47 33 68 39 41 59 50 45 35 26

1990 - 1999  473 hundar

 

Antal reg 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Tikar 15 3 21 11 7 10 8 16 11 16 7 7
Hanar 16 6 19 9 8 11 16 10 9 17 9 4
Totalt 31 9 40 20 15 21 24 26 20 33 16 11

2000 - 2012  292  hundar

 

Antal reg 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023  
Tikar 18 6 3 8 11 15 12 12 7 10 7  
Hanar 17 8 11 7 23 9 14 11 8 13 9  
Totalt 35 14 14 15 34 24 26 23 15 23 16  

2013-2023  239 hundar inkl importer

 

Totalt 1964 - 2023 ca 1515 svenskfödda  hundar. I några tidigare kullar blev inte alla valpar reg. Utgår man från att 10 år är en övre gräns för åldern på en grosser, även om det finns en hel del som uppnått högre ålder. Räknar man lågt att dessutom ca 25% av hundarna födda mellan åren 2010-2023 inte finns kvar blir siffran ca 220 hundar. Under åren har även en del hundar exporterats till bl.a Norge, Finland, Danmark, Tyskland, Schweiz, Österrike och USA. Så min egen gissning är att det idag 2023 finns ca 200 grosser i Sverige.

1964 - 2004   25 importerade av dessa var det flera som gick i aveln. Info om dessa finns på sidan importer.
2005 - 2023    84 importerade På senare år har det kommit in ett flertal hundar, en del som aldrig registrerades om
eller gick vidare i aveln. Ett fler tal som inte gick vidare i avel på grund av att inte hälsokraven inte blev uppfylda.
Av dessa finns ochså uppgifter på sidan importer.

 

Ego   Antal hundar använda i avelnEgo
  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Kullar 7 7 7 10 7 6 7 9 6 6
Tikar 7 7 7 10 6 6 7 9 6 6
Hanar 7 5 6 9 6 6 7 9 6 6
 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Kullar 5 4 3 6 2 3 4 4 4 2
Tikar 5 4 3 6 2 3 4 4 4 2
Hanar 5 4 3 6 2 3 4 4 4 2
 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Kullar 5 2 2 5 3 1 4 3 2 3
Tikar 5 2 2 5 3 1 4 3 2 3
Hanar 5 2 2 5 3 1 4 3 2 3
 
  2020 2021 2022 2023            
Kullar 3 2 4 2            
Tikar 3 2 4 2
Hanar 3 2 2 2            


Totalt 1990-2022 Kullar 147 , Tikar 92 Hanar 102


 

Ego   Antal kullar/antal valpar   Ego

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Kullstorlek genomsnitt  8,1 5,9 4,7 6,8 6,9 5,3 8,4 6,1 6,5 5,8
Antal kullar  7 7 7 10 7 6 7 9 6 6
 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Kullstorlek genomsnitt  6,6 5,8 4,3 6,7 7,0 4,3 4,5 5,3 6,5 7,0
Antal kullar  5 4 3 6 2 3 4 4 2 2
 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Kullstorlek genomsnitt  6,6 7,0 3,5 6.2 5,0 7,0 2,2 9,7 7,5 6
Antal kullar  5 2 2 5 3 1 5 3 2 3
 
  2020 2021 2022 2023 2024          
Kullstorlek genomsnitt  6,7 7,0 5,0 8,0            
Antal kullar  3 2 4 2            


Ego   HD    Ego

Diagnos

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

HD grad A 11 11 6 4 12 7 8 10 15
HD grad B 6 2

4

4

11

4

4

5

1

HD grad C 7

5

 

 

9

1

 

1

3

HD grad D 1 1

3

 

2

1

 

1

 

HD grad E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal undersökta  

25

19

13

8

34

13

12

17

19

Antal födda

35

33

23

13

40

14

13

18

21

 
Diagnos

2008

2009

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
HD grad A 13 4 12 3 4 4 3 1 3
HD grad B

7

4

2 1 1 6 1   2
HD grad C     3 1   2 2 1 3
HD grad D     2 1   6 2    
HD grad E                  
Antal undersökta   20 8 19 6 5 19 8 2 8
Antal födda 26 14 33 14 7 31 15 7 11
 
Diagnos 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
HD grad A 3 6 12 10 9 6  
HD grad B 5

3

3 2 1 2  
HD grad C 3   2 4      
HD grad D       1      
HD grad E           1  
Antal undersökta   11 9 17 17 10 9  
Antal födda 29 15 20 20 15 20 16


 

Ego     ED    Ego

Diagnos 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
artros ua (0) 20 14 7 7 25 8 12 13 14
artros, lindrig  (1) 3 5 5 1 4 4   3 5
artros, måttlig  (2) 2   1   5     1  
artros, kraftig  (3)                  
Antal undersökta   25 19 13 8 34 12 12 17 19
Antal födda 35 33 23 13 40 14 13 18 21
 
Diagnos 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
artros ua (0) 16 8 19 6 4 17 8 2 8
artros, lindrig  (1) 4       1        
artros, måttlig  (2)           1      
artros, kraftig  (3)           1      
Antal undersökta   20 8 19 6 5 19 8 2 8
Antal födda 26 14 33 14 7 31 14 7 11
 
Diagnos 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
artros ua (0) 6 7 17 17 9 8  
artros, lindrig  (1) 3 2       1  
artros, måttlig  (2) 1            
artros, kraftig  (3) 1       1    
Antal undersökta   11 9 17 17 10 9  
Antal födda 29 15 20 20 14 20 16


 

PRA & Katarakt ögonlysta hundar finns med på SKK´s data men är inte obligatoriskt.
EP finns inget svenskt register över hundar med EP.

De hundar i registret som är röntgade är bara bogarna inlagt på de som jag fått information från
ägare eller uppfödare. Det är med all säkerhet väldigt många fler som är fria på bogarna än vad som finns med här.

OCD är inte officiellt så det finns ingen statistik över detta.

Ego      MH     Ego

    1999    2000    2001    2002    2003    2004    2005    2006    2007 
Antal födda 35 33 23 13 40 14 13 18 21
Känd mental status 17 13 7 7 21 6 11 13 16
hanar 11 7 4 2 11 3 6 6 13
tikar 6 6 3 5 10 3 5 7 3
Beskrivaren
avbryter
- - - - - - - - -
Ägaren
avbryter
- - - - 1 - - - 1
    2008   2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Antal födda 26 14 33 14 7 31 15 7 11 29 15
Känd mental status 20 4 22 7 5 4 5     7 4
hanar 7 - 9 4 2 2 4     5 1
tikar 13 4 13 3 3 2 1     2 3
Beskrivaren
avbryter
- - - - -            
Ägaren
avbryter
- - - 1 -            
    2019 2020 2021 2022 2023        
Antal födda 20 20 14 20 16        
Känd mental status 1 2   6          
hanar       5          
tikar 1 2   1          
Beskrivaren
avbryter
                 
Ägaren
avbryter
                 

Ego      BPH    Ego

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Antal födda 33 14 7 31 15 7 11 29 15
Antal starter 1 1   4 1   3 3 2
Genomförda 1 1   4 1   3 3 2
Med skott 1 1   4 1   3 3 2
hanar       2     2 1 1
tikar 1 1   2 1   1 2 1
 
  2019 2020 2021 2022 2023 Total 2014 - 2023  
Antal födda 20 20 14 20 16 167
Antal starter 7 11 4 10   41  
Genomförda 7 11 4 10   41  
Med skott 7 11 4 10   41  
hanar 5 7 2 5   23  
tikar 2 4 2 5   18  

Ego  Övrigt   Ego

Inavelsgrad  

  1999    2000    2001    2002    2003    2004    2005    2006    2007 
  4 %   3,9 %

  5,5 %

  3,2 %   2,5 %   0,4 %   2,6 %   3,5 %   1,1 %
 
  2008 

2009

2010 2011 2012 2013 2014 2015
  1,4 % 0,7 % 0,6 % 0,8 % 0,7 % 0,4% 0,4 0,6
 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1,9 % 1,3 % 1,2 % 0,1 % 2,1% 0 % 1,1 % 0,4 %

 

Fr.om 1990 har 25 kennelnamn registrerats av dessa är 6 aktiva 2023.

 

© Swiss Dogs 2001

 

upp