Grosser Schweizer Sennenhund

Tillbaka till Fotoalbum 2

butt Album 1  butt Album 2  butt Album 3 butt Album 4  butt Album 5  
butt Album 6 butt Album 7  butt Album 8  butt Album 9  butt Album 10 *
 


Sverige   ALBUM 7  Sverige


 
Pixi & Gillix Heroic Wind & Gillix North Key
Ägare Pia Gilleby  

Minedas Fiddler "Billy"
 Ägare Ann Andersson

  Minedas Practical "Basse"
Ägare Danjel Sternhall

  Minedas Practical "Basse"
Ägare Danjel Sternhall
   
Minedas Fifer "Frazze"                              Frecajo´s Alice Cooper
Ägare Pia Eiderståhl                                Ägare Linda Hammenfors

Thor (Tyr)
Ägare Anna

Thor (Tyr)
Ägare Anna

Thor (Tyr)
Ägare Anna
 
Eddieponkens Borr "Manu" & Eddieponken Azel  "Väinö"
Ägare till båda Maija Heikkilä, Finland
 
Eddieponken Azel  "Väinö"
Ägare Maija Heikkilä, Finland
   
Albert
Ägare Nina T Lunde, Norge
   
Albert
Ägare Nina T Lunde, Norge


 

© Swiss Dogs 2001

 

upp