Grosser Schweizer Sennenhund

Tillbaka till Fotoalbum

butt Album 1 butt Album 2 butt Album 3 butt Album 4 butt Album 5 butt Album 6  butt Album 7 butt Album 8 butt Album 9 butt Album 10

butt Album 11 butt Album 12 butt Album 13 butt Album 14 butt Album 15 butt Album 16 butt Album 17 butt Album 18 butt Album 19

butt Album 20 butt Album 21  butt Album 22  butt Album 23 butt Album 24 butt Album 25  butt Album 26  butt Album 27 *
 


Sverige   ALBUM 9  Sverige


Groseros Orozco

Groseros Orozco   &   Agneshöjs Tommelise
Ägare Helena Gunnarsson


Fips Vom Höhgarten                          Harry-Bo Vom Höhgarten
 Ägare Helen Larsson                               Ägare Dick Larsson       

 
Gillix Heroic Sirocco                    Grösstenteils Ernest Hemingway
Ägare Monica Ehn                             Helene Bokenstrand


Grösstenteils Athena                                    Gillix Dacia Deluxe
Ägare Ann-Marie Nilsson                                    Ägare Pia Gilleby


Gillix Blues Echo & Gillix Heroic Orcan                  Gillix Classiq Coriander &  Gillix Pop Echo
Ägare Folke Lundmark                                         Ägare  Petra Johansson


Gillix Classiq Coriander &  Gillix Pop Echo                             Gillix Gemini Clay          
Ägare  Petra Johansson                                                Ägare Erik Vestlund


Jomatanjo's Hera , Carnavals Jarolina, Jomatanjo's Ella  och Beta Liluye Hawk Van Het groote Vliet
Ägare till alla 4 Yvonne Ekstrand
 

© Swiss Dogs 2001

 

upp